Hempel's Barnacle Remover

Hempel's Barnacle Remover, er et effektiv miiddel til fjernelse af rurer, som kombinerer kemiske og mekaniske virkninger. Produktet er designet til brug på påhængsmotorer, skruer, skrog og lignende områder. Da Hempel's Barnacle Remover indeholder syre anbefales det at anvende personelig værnemidler.

More about Barnacle Remover

Barnacle Remover

Trin 1

Brug en højtryksspuler til at fjerne evt. løstsiddende begroninger fra overfladen.

Trin 2

Omrystes grundigt inden brug. Påføres direkte og i et jævnt lag på ruerne.

Trin 3

Lad produktet sidde 3-5 minutter for at virke. Påfør produktet af flere omgange (særligt på vandrette flader) med ca. ét minuts mellerum for at sikre, at ruerne er dækket.

Trin 4

Fjern de opløste rurer med højtryksspuling og/eller forsigtigt skrabe dem af. Skyl efter med rent ferskvand, og gentag behandlingen om nødvendigt.

Leder du efter en forhandler?