Find det produkt, der passer bedst til din båd

Bådpleje

Hempel’s Barnacle Remover - Rur-fjerner

500ml

Fjerner effektivt rurer med en blanding af kemiske og mekaniske behandlinger. Anvendes på påhængsmotorer, skruer, bund og lignende områder. Da produktet indeholder syre, anbefales det at anvende personlige værnemidler. Anvendelse: Skrab eventuelt løse begroninger af. Omrystes grundigt inden brug. Påføres direkte og i et jævnt lag på rurerne. Lad Hempel’s Barnacle Remover virke i 3 – 5 minutter. Påfør produktet af flere omgange (særligt på vandrette flader) med ca. ét minuts mellemrum for at sikre, at ruerne er dækket og derfor kan opløses. Fjern de opløste ruer med en højtryksspuler og/eller ved forsigtigt at skrabe dem af. Gentag om nødvendigt behandlingen. Skyl efter med ferskvand.
Må ikke udsættes for frost.